Bønnerup strand

Mystikkens Vej

Mystikkens vej

 

Mystikerne har i årtusinder berettet om en frihed og glæde uden grænser, altid til rådighed når blot - når blot vi kan overgive os til det ukendte lys og mørke i os og øve os i at tro, at lyset er stærkest, en tro som styrkes af erfaringen.

Enhver som fordyber sig i mindfulness, meditation, drømme, nærdødsoplevelser, dybdepsykologi o.l. støder før eller siden på mystikken.

Her er en kort introduktion: "Hvad er mystik og mystiske oplevelser?"

Du finder en mere uddybende redegørelse i disse bøger:

Mystikkens vej, på papir og som e-bog, Skriveforlaget 2014.

The Mystic's Path, e-bog på amazon.com 2015.

Den mystiske oplevelse, på papir og som e-bog, Skriveforlaget 2016.

INTRODUKTION

Mystikkens vej er en mangeårig, ja livslang vej til indre frihed, til den dybe indre frihed og ro hinsides enhver smerte.

En frihed som ikke vil noget med nogen eller noget, som blot er, ligesom tyngdekraften er. Naturens og naturkræfternes ro, som hviler i sig selv før og hinsides menneskets sprog og begreber.

En frihed og ro som muliggør et nærvær i tidens og emotionernes verden, der forløser og heler uden at have det som formål.

I 1985-86 gik jeg i gang med et smertefuldt, personligt og bevidsthedsmæssigt udviklingsarbejde. Kort efter begyndte jeg - meget overraskende - at modtage en vældig strøm af spontane indre oplevelser med spirituelt og dybdepsykologisk indhold.

Har modtaget sådanne oplevelser lige siden i vekslende omfang og tempo. De fleste er kommet som led i drømme og klardrømme eller under spontane visioner og meditative tilstande. Andre er kommet under opmærksomhedsøvelser o.l. hjemme og på kurser.

Mange af oplevelserne har inddraget personen (symbolet) Jesus og andre vigtige kristne symboler. Der har også været talrige "kontakter" med Buddha og andre buddhistiske symboler, samt med vigtige hinduistiske symboler.

Desuden taoistisk symbolik, sufi-symbolik, symboler fra den græske og nordiske mytologi samt klassiske spirituelle natursymboler med mere.

Mange af oplevelserne har karakter af spirituelle og dybdepsykologiske budskaber eller udredninger. Nogle i digtform, andre som prosa.

Hjemmesiden og bøgerne rummer et udvalg af disse tekster. De er alle kommet af sig selv som en slags "diktat" fra en lydløs indre stemme under (ud fra) spontane tilstande af fuldstændig indre stilhed og klarhed.

Andre af oplevelserne har haft karakter af regulære "mystiske" visioner o.l. - højintensive, sinds- og kropsrystende tilstande. Jeg refererer nogle af dem i Den mystiske oplevelse. 

Mange af teksterne rummer ord og vendinger, der ofte forstås som religiøse eller spirituelle. De optræder her som et årtusindgammelt symbolsprog, som metaforer og allegorier.

Jeg underkender ikke betydningen af forebyggelse og reduktion af lidelse og bidrag til frihed og glæde gennem ydre foranstaltninger, individuelle såvel som kollektive. Har beskæftiget mig med sådanne næsten hele mit arbejdsliv, men de er ikke emnet her.

Erik Palle Olesen

E-mail: epo@oeprofil.dk 

Erik Palle Olesen

 

Mystikkens Vej 

 

 The Mystic's Path - to Freedom

 The Mystic's Path

 

 

Den Mystiske Oplevelse