Bønnerup strand

Mystikkens Vej

Mystikkens vej

 

Mystikerne har i årtusinder berettet om en frihed og glæde uden grænser, altid til rådighed når blot - når blot vi kan overgive os til det ukendte lys og mørke i os og øve os i at tro, at lyset er stærkest, en tro som styrkes af erfaringen.

Mystikken kan ses som teologiens, psykologiens og psykiatriens evigt unge, uregerlige søster. Hun er respektløs, kan og vil selv, går sine egne veje og taler ofte et fremmedartet sprog, som brødrene har svært ved at forstå.

Enhver som fordyber sig i mindfulness, meditation, drømme, nærdødsoplevelser, dybdepsykologi o.l. støder før eller siden på mystikken, eller "den evige filosofi" med Aldous Huxleys udtryk.

Hun har derfor mange venner overalt i verden.

De tre, noget selvhøjtidelige brødre har længe afvist deres mystiske søster. En forsigtig tilnærmelse er dog på vej. Derfor denne hjemmeside, som rummer en aktuel formulering af mystikkens vej.


Hjemmesidens tekster kan læses uafhængigt af hinanden, men hvis du ikke er fortrolig med dybdepsykologi og mystik, er de nok lettest at gå til i den givne rækkefølge afsnit for afsnit.

Teksterne kan åbnes og læses enkeltvis. De fleste af hjemmesidens tekster og enkelte andre tekster er også udgivet på mere håndterlig vis i bogform:

Mystikkens vej - til frihed, på papir og som e-bog, Skriveforlaget 2014.

The Mystic's Path - to Freedom, e-bog på amazon.com 2015.

 Se evt. også Facebook siderne IntuitionsVærkstedet og Stilhedens natur.

INTRODUKTION

Hjemmesidens tekster og de tre bøger repræsenterer og handler om mystikkens vej til indre frihed, til den dybe indre frihed og ro hinsides enhver smerte.

En frihed som ikke vil noget med nogen eller noget, som blot er, ligesom tyngdekraften er. Naturens og naturkræfternes ro, som hviler i sig selv før og hinsides menneskets sprog og begreber.

En frihed og ro som muliggør et nærvær i tidens og emotionernes verden, der forløser og heler uden at have det som formål.

Et nærvær, der rummer al smerte uden at ville det og uden at ville noget med det, der heler sind og krop fra det dybest tænkelige niveau, hvor sproget ikke slår til, og tiden ikke eksisterer.

Det er en mangeårig, ja livslang vej som omfatter dybtgående forandring af bevidsthed og personlighed.

Teksterne har rødder i spirituelle traditioner fra vest og øst og i moderne, vestlig viden og tankegang (biologisk, dybdepsykologisk, psykoterapeutisk, socialmedicinsk, samfundsfaglig, religionshistorisk osv., se evt. litteratur).

Dertil kommer i høj grad mine egne familiære, helbredsmæssige, personlige, sociale og arbejdsmæssige erfaringer gennem livet.

 

Jeg begyndte - meget overraskende - at modtage en vældig strøm af spontane indre oplevelser med spirituelt og dybdepsykologisk indhold kort efter, at jeg var gået i gang med et nødvendigt, smertefuldt, personligt og bevidsthedsmæssigt udviklingsarbejde i 1985-86. Se evt. Min baggrund.

Har modtaget sådanne oplevelser lige siden i vekslende omfang og tempo. De fleste er kommet som led i drømme og klardrømme eller under spontane visioner og meditative tilstande. Andre er kommet under opmærksomhedsøvelser o.l. hjemme og på kurser.

Mange af oplevelserne har inddraget personen (symbolet) Jesus samt korsfæstelsen, korset og andre centrale kristne symboler.

Der har også været talrige "kontakter" med Buddha og andre gamle buddhistiske symboler, samt med Shiva, Kali og andre vigtige hinduistiske symboler.

Desuden taoistisk symbolik, sufi-symbolik, symboler fra den græske og nordiske mytologi samt klassiske spirituelle natursymboler med mere.

 

Mange af oplevelserne har haft - og har stadig - karakter af spirituelle og dybdepsykologiske budskaber eller udredninger. Nogle i digtform, andre som prosa.

De første budskaber af denne art dukkede dog op allerede, mens jeg var barn og ung, men jeg forstod dem ikke, og de gled i baggrunden, indtil jeg var i 40'erne.

Hjemmesiden rummer et lille udvalg af de mange budskaber og udredninger, jeg har modtaget. De er alle kommet af sig selv som en slags "diktat" fra en lydløs indre stemme under (ud fra) spontane tilstande af fuldstændig indre stilhed og klarhed.

Teksterne gengives, som de blev nedskrevet, mange dog omredigeret fra digt- til prosaform, og nogle betydeligt forkortede.

 

Flere af de indre oplevelser, jeg har modtaget, har haft karakter af regulære "mystiske" visioner o.l. - højintensive, sinds- og kropsrystende tilstande. De omtales ikke på hjemmesiden. Nogle af dem refereres i denne bog:

Den mystiske oplevelse - Mystikkens vej II, på papir og som e-bog,
Skriveforlaget 2016. 

Den længsel efter indre frihed og ophør af lidelse, og den forandring af bevidsthed og personlighed, hjemmesidens tekster beskriver, er naturlig. Lige så naturlig som den længsel efter føde, vi oplever ved sult, og de forandringer i krop og sind, der følger måltidet.

Mange af teksterne rummer ord og vendinger, der ofte forstås som religiøse eller spirituelle. De optræder her som et årtusindgammelt symbolsprog, som metaforer og allegorier.

Et indre sprog der bidrager til at italesætte en naturlig, instinktiv-intuitiv bevidsthedsinstans, som livet igennem søger at hele, harmonisere og udfolde bevidsthed, personlighed og kærlighedsevne mest muligt.

 

Jeg underkender ikke betydningen af forebyggelse og reduktion af lidelse og bidrag til frihed og glæde gennem ydre foranstaltninger, individuelle såvel som kollektive. Har beskæftiget mig med sådanne næsten hele mit arbejdsliv, men de er ikke emnet her.

Kontakt:

Erik Palle Olesen
Bønnerupvej 70E
8585 Glesborg

E-mail: epo@oeprofil.dk

 

Billedet viser den vestlige del af Bønnerup by set mod vest. "Akvarel-bearbejdet" foto. 

Erik Palle Olesen

 

 

 

 

 

Mystikkens Vej

 

 The Mystic's Path - to Freedom

The Mystic's Path

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Mystiske Oplevelse